Pilotgroep Parkinson

Op de website van de Stichting Parkinson Fonds staat de volgende tekst:

“Parkinson is jammer genoeg nog niet te genezen. Het is een progressieve ziekte. De behandeling richt zich vooral op het verminderen van de symptomen en het verlichten van de klachten. Essentieel in de behandeling is een combinatie van medicijnen, voldoende beweging en gezonde voeding.”

Als kPNI/PNEI therapeut ben ik ervan overtuigd dat als de optimale voorwaarden voor herstel aanwezig zijn het lichaam tot zeer veel herstel kan komen.

Gezondheidsplan op Maat

Het Gezondheidsplan op Maat van Praktijk Bilancia is een uniek plan op Maat. Het is 5 jaar geleden voor de cliënten van Praktijk Bilancia ontwikkeld met als doel om de puzzelstukjes te laten zien die de oorzaak/oorzaken kunnen zijn van de aanwezige gezondheidsklachten van de cliënt. In het plan staan alle interventies uitgewerkt die voor de cliënt een leidraad zijn in hun persoonlijk herstelproces.

Cliënten behaalden er in korte tijd opvallende resultaten mee. Ze verbeterden hun gezondheid én vitaliteit met grote stappen.

De kracht van het Gezondheidsplan op Maat is dat het zich richt op alle belangrijke systemen: hersenen – darmen – psyche – immuunsysteem – hormonale systeem.

Gezondheidsplan op Maat voor Parkinson patiënten

De goede resultaten van het Gezondheidsplan op Maat was aanleiding om speciaal voor mensen die de ziekte van Parkinson hebben een Gezondheidsplan op Maat te ontwikkelen. De basis hiervoor werd gelegd eind 2017 toen ik een training bij Natura Foundation gevolgd heb, waar in een aantal dagen door Dr. Leo Pruimboom de uitleg werd gegeven over hoe de ziekte van Parkinson precies ontstaat en wat er nodig is om de ziekte te doen stoppen en zelfs te genezen!

(Dr. Leo Pruimboom is adviseur bij Natura Foundation, fysioloog, fysiotherapeut, kPNI therapeut, master in kPNI, en NLP therapeut).

Het herstelplan voor Parkinson patiënten bestaat uit drie onderdelen:

 1. Basisinterventies die voor alle Parkinson patiënten
 2. Individuele interventies en adviezen
 3. Informatieve en stimulerende bijeenkomsten in groepsverband

Parkinson Pilotgroep   

Het is mijn missie om op korte termijn een Pilotgroep te starten met 10 Parkinson patiënten die het aandurven om out of de box te denken en die samen met mij willen werken aan het herstel van de ziekte van Parkinson. Ik besef dat ik mijn nek uitsteek, maar het is voor mij als therapeut een uitdaging, én voor u als Parkinson patiënt een kans om je kwaliteit van leven enorm te verbeteren!

Het is de bedoeling dat de deelnemers van de Parkinson Pilotgroep gedurende één jaar individuele begeleiding krijgen, en daarnaast in groepsverband bij elkaar komen.

We gaan samen de optimale voorwaarden voor herstel creëren!

Des te eerder je in je ziekteproces gaat starten met het Parkinson Gezondheidsplan op Maat des te beter!

Wat wordt er van je verwacht?

 • Veel tijd en inzet
 • Open staan voor veranderingen
 • De bereidheid om anders te gaan eten
 • De bereidheid om nieuwe keuzes te maken
 • Bereid zijn om voedingssupplementen in te nemen
 • Medewerking voor een bloedonderzoek
 • De kosten voor supplementen zien als een investering in je gezondheid
 • Fysiek in staat zijn om iedere dag één uur te bewegen volgens een specifiek trainingsprotocol
 • De bereidheid om iedere maand op consult te komen bij Praktijk Bilancia, dit consult wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering.
 • Bereid zijn om de deelnemers van de Pilotgroep op regelmatige basis te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en elkaar te stimuleren.
 • Het lef hebben om het heft in eigen hand te durven nemen!
 • Het geloof hebben dat het je zal lukken om te herstellen.
 • Overleg met de behandelende artsen/fysiotherapeuten en goedkeuring om deel te mogen nemen aan de Pilotgroep

Wil je mee doen met de Pilotgroep? Meld je dan aan als deelnemer en overleg dit met je behandelend arts, en vraag toestemming om mee te mogen doen

Verander zelf je leven om je levenskwaliteit te vergroten.