Algemene voorwaarden Praktijk Bilancia

U verklaart zich akkoord met het feit dat lichamelijk contact noodzakelijk is om fysiek onderzoek te mogen verrichten en massage therapie te kunnen toepassen.

Als therapeut doe ik mijn uiterste best om met mijn orthomoleculaire kennis én jarenlange praktijkervaring uw gezondheidsklacht(en) te behandelen.

Het behandelplan wordt vastgelegd in een persoonlijk “Gezondheidsplan op Maat” en met u doorgesproken.

Vooraf bespreken we met elkaar om de hoeveel tijd een consult nodig zal zijn voor het evalueren van de resultaten en indien nodig de interventies aan te passen.

Het uurtarief is € 79,00 per uur en u bent daar vooraf over geïnformeerd.

Na ieder consult ontvangt u na enkele dagen via de mail/per post de factuur van het consult. Voor voedingssupplementen en magnesiumproducten ontvangt u een aparte factuur.

De betalingstermijn van een factuur is 15 dagen.                  

De consulten kunt u declareren bij uw zorgverzekering als u een aanvullende zorgverzekering hebt. Vergoeding van een consult van Praktijk Bilancia valt onder Natuurgeneeskundige zorg en valt niet onder uw jaarlijkse eigen risico.

Te laat komen op een afspraak geeft geen recht op extra tijd i.v.m. de volgende afspraken die ingepland staan.

Bij annulering 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum.

Indien u niet verschijnt op een afspraak, kunnen de kosten van het consult in rekening gebracht worden.

Indien de therapie niet het gewenste resultaat heeft kan het zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere reguliere of alternatieve zorgverlener.

Het is uw eigen verantwoording om de adviezen van de therapeut te aanvaarden.

Alles wat u met mij vertrouwelijk bespreekt tijdens het intakegesprek en de vervolg consulten valt onder mijn beroepsgeheim en u kunt erop vertrouwen dat dit niet geschonden zal worden.

U kunt mij, als natuurgeneeskundig therapeut, nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiend uit het consult/behandeling of alles wat daar mee samenhangt.

U heeft als cliënt het recht om altijd uw dossier in te zien.