Algemene voorwaarden Praktijk Bilancia

Je gaat akkoord met het feit dat lichamelijk contact noodzakelijk is om fysiek onderzoek te mogen verrichten en massage therapie te kunnen toepassen. Als therapeut doe ik mijn uiterste best om je gezondheidsklacht(en) te behandelen.

Het uurtarief is € 90,00 voor Orthomoleculaire therapie en je bent daarover vooraf geïnformeerd.

Na ieder consult sturen we de factuur per mail. Voedingssupplementen en magnesiumproducten worden apart gefactureerd. De betalingstermijn is 15 dagen. 

Consulten kun je geheel, of gedeeltelijk, declareren bij je zorgverzekering als je een aanvullende zorgverzekering hebt. Helaas vallen er ieder jaar zorgverzekeraars af die de consulten nog vergoeden. Een consult bij Praktijk Bilancia valt onder Natuurgeneeskundige zorg en valt niet onder je jaarlijkse eigen bijdrage.

Te laat komen op een afspraak geeft je geen recht op extra tijd i.v.m. de volgende afspraken die ingepland staan. Bij annulering 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum.
De kosten van een consult kunnen in rekening gebracht worden als je een afspraak niet nakomt.

Indien de therapie niet het gewenste resultaat heeft kan het zijn dat je wordt doorverwezen naar een andere reguliere of alternatieve zorgverlener.

Het is je eigen verantwoording om de adviezen van de therapeut te aanvaarden. Alles wat in de praktijk besproken wordt valt onder mijn beroepsgeheim.

Je kunt mij, als therapeut, nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiend uit het consult/behandeling of alles wat daar mee samenhangt.

Je hebt als cliënt het recht je dossier altijd in te zien.