Algemene voorwaarden & Privacy Statement Praktijk Bilancia

Je gaat akkoord met het feit dat lichamelijk contact noodzakelijk is om fysiek onderzoek te mogen verrichten en massage therapie te kunnen toepassen. Als orthomoleculair- en massagetherapeut doe ik mijn uiterste best om je gezondheidsklacht(en) te behandelen.

Het uurtarief is € 90,00 voor Orthomoleculaire therapie en deze factuur wordt gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekeraar in het aanvullende pakket. Mijn facturen vallen niet onder je eigen risico. Op de website www.MBOG.nl kun je lezen welke zorgverzekeraars mijn behandelingen vergoeden. Het uurtarief voor therapeutische massage behandelingen is € 65,00 per uur en deze zijn niet declarabel bij je zorgverzekeraar. 

Na ieder consult sturen we de factuur per mail. Voedingssupplementen en magnesiumproducten worden apart gefactureerd. De betalingstermijn is 15 dagen. 

Om een dossier aan te leggen over je gezondheidsklachten, voor het documenteren van de vervolg consulten en voor het maken én versturen van een factuur hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer, email adres, zorgverzekering en polisnummer. Je geeft toestemming om de factuur, vragenlijsten naar je email adres te mogen sturen. 

Je medisch dossier wordt op een veilige plaats opgeborgen, in een beveiligde computer in een afsluitbare kast. Dit dossier wordt 15 jaar bewaard, dit is wettelijk verplicht.

Te laat komen op een afspraak geeft je geen recht op extra tijd. Bij annulering 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum.

De kosten van een consult worden voor de helft in rekening als je een afspraak niet nakomt.

Indien de therapie niet het gewenste resultaat heeft kan het zijn dat je wordt doorverwezen naar een andere reguliere of alternatieve zorgverlener.

Het is je eigen verantwoording om de adviezen van de therapeut te aanvaarden. Alles wat in de praktijk besproken wordt valt onder mijn beroepsgeheim. Je gegevens worden nooit zonder jouw schriftelijke toestemming met andere zorgverleners gedeeld.

Je kunt mij, als therapeut, nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiend uit het consult/behandeling of alles wat daar mee samenhangt.

We vertrouwen erop dat je zorg draagt voor een goede persoonlijke hygiëne als je een afspraak hebt voor een therapeutische massage behandeling.

Je hebt als cliënt ten alle tijden het recht je medisch dossier in te zien.