Ondertekening behandel & privacy overeenkomst

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren beide partijen kennis te hebben genomen, en in te stemmen met de regels die beschreven zijn in deze behandel & privacy overeenkomst. Klik hier om dit document te downloaden, zodat u het kan printen indien gewenst.

De te volgen therapie en het aantal behandelingen is in overleg met u en u bent altijd vrij om te stoppen met de behandelingen wanneer u dit wenst.

Het Nederlands recht is van toepassing.

 

Plaats __________________         Datum___________________

Ondergetekenden:

 

Cliënt ______________________________________

 

Geboortedatum ______________________________

 

Geeft toestemming om facturen/vragenlijsten/berichten/nieuwsbrieven te versturen naar mijn

email adres:______________________________________________

 

En Hannie Spanjaart, natuurgeneeskundig therapeut,

 

________________________         ______________________________

 

Handtekening cliënt                       Handtekening Hannie Spanjaart

                                                            Natuurgeneeskundig therapeut