Ondertekening Algemene voorwaarden & privacy statement

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren beide partijen kennis te hebben genomen, en in te stemmen met de regels die beschreven zijn in de Algemene voorwaarden van Praktijk Bilancia.

De te volgen therapie en het aantal behandelingen wordt samen besproken.
Je bent altijd vrij om te stoppen met de behandelingen wanneer je dit wenst.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Plaats __________________ Datum___________________

Ondergetekenden:

Cliënt ______________________________________

Geboortedatum ______________________________

Geeft toestemming om facturen/vragenlijsten/berichten/nieuwsbrieven te versturen naar mijn
email adres:______________________________________________

En Hannie Spanjaart, natuurgeneeskundig therapeut,

________________________

Handtekening cliënt

________________________

Handtekening Hannie Spanjaart
Natuurgeneeskundig therapeut