Praktijk Bilancia is aangesloten bij Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) 

Historie
De KAB is op 1 november 1996 opgericht door een aantal beroepsverenigingen uit het complementaire veld als klachtencommissie (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). De reden hiervoor was dat een klachtenregeling voor de reguliere gezondheidszorg verplicht gesteld werd en deze beroepsverenigingen wilden zich hieraan conformeren.

KAB koepel
Toen zorgverzekeraars te kennen gaven dat zij niet meer met alle individuele beroepsverenigingen wilden communiceren, heeft de klachtencommissie KAB haar werkzaamheden uitgebreid en is zij een koepel geworden. De koepel KAB vertegenwoordigt de bij haar aangesloten beroepsverenigingen bij de overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Tevens waarborgt de koepel KAB de kwaliteit van de leden. U kunt dan ook zeker zijn van een goed gekwalificeerde therapeut wanneer u voor een behandeling naar een van de bij de koepel KAB aangesloten therapeuten gaat.

Geschillencommissie KAB
De KAB heeft een eigen Geschilleninstantie op gericht, die door het ministerie van VWS is erkend. Zo voldoen alle aangesloten therapeuten ook aan de wettelijke verplichtingen.

Missie KAB

De KAB is voor de aangesloten verenigingen, waaronder de MBOG, het instituut dat als stabiele organisatie in een complexe omgeving optreedt als sparringpartner en belangenbehartiger binnen het krachtenveld van de gezondheidszorg, overheid en zorgverzekeraars.
De KAB draagt zorg voor de uitvoering van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) op professionele wijze voor de aangesloten verenigingen.

Visie KAB

De KAB wil door goede kwaliteitswaarborging een onderscheidende tussenpersoon zijn die een stevige onderhandelingspositie inneemt naar stakeholders, waaronder gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid, om de belangen te behartigen van de aangesloten verenigingen en daarnaast wil de KAB het klachtrecht waarborgen.