Werkwijze: puzzel oplossen

Bij Praktijk Bilancia kijken we niet alleen naar de aanwezige symptomen op zich, maar we denken in systemen en we onderzoeken de verbanden, reacties en interacties tussen alle systemen. We kijken vooral naar de totale mens om de puzzel compleet te maken.

We gaan op zoek naar oorzaken die het ziek zijn kunnen verklaren. Het lichaam kiest zelf voor bepaalde oplossingen als overlevingsstrategie als er één of meerdere problemen zijn.

De vraag is dan: waarom?

De complexe interacties tussen omgevingsfactoren waarin iemand leeft, biologische systemen, de genen, bepalen samen onze kans op ziekten op oudere leeftijd en hoe lang we gezond blijven.

Spreuk
“Als je altijd doet wat je altijd deed krijg je het resultaat wat je nu hebt. Wil je een ander resultaat dan zul je andere dingen moeten doen en andere keuzes moeten maken….!”

Wij helpen je hier graag bij!