Privacy Statement – Praktijk Bilancia

Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Voor een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en therapeutische behandelingen en de gegeven adviezen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering:

Uw naam / adres / geboortedatum / mobiele telefoonnummer / email adres / zorgverzekering en polisnummer zorgverzekering.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zeer zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens om ga.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden géén toegang hebben tot uw gegevens.
 • Een verwerkingsovereenkomst afsluit met het bedrijf die mijn computer en website beheert en die ICT problemen op lost en met mijn boekhoudkantoor.
 • Uw telefoonnummer is nodig om u te kunnen bereiken in geval de geplande afspraak onverwachts niet door kan gaan.
 • Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Nooit gegevens van cliënten doorgeef naar derden voor wat voor doeleinden ook.

De gegevens uit uw dossier kunnen indien nodig wel voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u altijd eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

UW PRIVACY EN DE ZORGNOTA

Op de factuur die u ontvangt van Praktijk Bilancia staan gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden.

 1. Naam
 2. Adres
 3. Woonplaats
 4. Cliëntnummer bij Praktijk Bilancia
 5. Geboortedatum
 6. Uw zorgverzekering
 7. Polisnummer zorgverzekering
 8. Datum van de behandeling
 9. Korte omschrijving van de behandeling: 24000 Orthomoleculair consult

U gaat met het ondertekenen van deze overeenkomst ermee akkoord:

 1. Dat Praktijk Bilancia u facturen via de mail toe mag toesturen.
 2. Dat Praktijk Bilancia u een nieuwsbrief of belangrijke informatie, via de mail toe mag sturen.
 3. Dat Praktijk Bilancia u de nodige vragenlijsten via de mail toe mag sturen.

De ondertekende behandel & privacy overeenkomst graag inleveren bij het volgende consult.